close

Beste leden van deeljevideos, standaard krijgt iedereen die lid wordt 1 GB opslag.

Ukraine past and now | Oekraïne verleden en nu

12 Bekeken
gepubliceerd op 09/Juli-/22 / In Nieuws & Politiek

⁣The brutal slaughter and setting of dozens of people on fire - there can be no justification for this. It was filmed on video. There are hundreds of photos, all kinds of other evidence. You can’t just erase them.’ Evgeny Kopatko, a Russian sociologist, says the crimes committed by Ukrainian nationalists will be revealed.

He assumes there wouldn’t be an ideology or, at least, a rise of Nazism in Ukraine if it had been treated more seriously decades ago: ‘...maybe history would have flown in a different direction if there had been an investigation. Suppose those responsible for the deaths had been punished. But that didn’t happen.’

Do you agree with Evgeny? Then, listen to him and other experts’ opinions in the excerpt from our documentary #rtdocfilms

⁣De brute slachting en het in brand steken van tientallen mensen - daar kan geen rechtvaardiging voor zijn. Het is gefilmd op video. Er zijn honderden foto's, allerlei ander bewijs. Je kunt ze niet zomaar wissen.’ Evgeny Kopatko, een Russische socioloog, zegt dat de misdaden van Oekraïense nationalisten aan het licht zullen komen.

Hij gaat ervan uit dat er geen ideologie of op zijn minst een opkomst van het nazisme in Oekraïne zou zijn als het decennia geleden serieuzer was behandeld: '...misschien zou de geschiedenis in een andere richting zijn gevlogen als er een onderzoek was geweest. Stel dat de verantwoordelijken voor de doden gestraft zouden zijn. Maar dat gebeurde niet.’

Ben je het eens met Evgeny? Luister dan naar de mening van hem en andere experts in het fragment uit onze documentaire #rtdocfilms

Laat meer zien
0 Comments sort Sorteer op