close

Beste leden van deeljevideos, standaard krijgt iedereen die lid wordt 1 GB opslag.

Volgende

Automatisch afspelen

JavaScript Programming - Full Course

38 Bekeken โ€ข 25/Juni-/21
Delen
insluiten
Rudy Deelen
Rudy Deelen
12 abonnees
12

Learn JavaScript from scratch by solving over a hundred different coding challenges. Go here for the interactive browser version: https://scrimba.com/learn/learnjavascript

โญ๏ธ Code โญ๏ธ
Two versions:
๐Ÿ”— Interactive version: https://scrimba.com/learn/learnjavascript
๐Ÿ”— GitHub repo: https://github.com/scrimba/learn-javascript

โœ๏ธ Created by Per Harald Borgen. Per on Twitter: https://twitter.com/perborgen

00:00 Intro
03:41 Passenger counter app
04:39 Setting up file
07:42 Create variable
12:27 Mathematical operations
16:16 Reassigning & incrementing
19:23 Adding button
21:41 onclick event listener
25:10 Using functions to write less code
28:48 First function
29:34 Function that logs sum
32:25 Function that increments
34:23 Increment on clicks
36:35 Display count
41:53 Document Object Model
43:47 Display count w/ innerText
44:30 Create save button
46:40 What is string?
48:16 First string variable
52:00 Log greeting to console
53:18 Strings vs. Numbers
56:07 Render welcome message
58:10 Improve message w/ string concatenation
1:00:28 Use plus equal for count
1:00:57 Create save feature
1:05:38 Debugging online
1:09:31 Set count to 0
1:12:28 Recap
1:15:47 Variables practice
1:17:42 Concatenate strings
1:18:43 Incrementing & decrementing
1:20:56 Strings & numbers
1:22:35 Rendering error message
1:25:52 Calculator challenge
โ€‹
Build Blackjack Game
1:31:27 Build Blackjack game
1:32:27 Add firstCard, secondCard, & sum
1:33:23 If...else conditionals
1:39:08 if...else statement
1:42:05 if/else...if/else statement
1:45:28 if...else statement for our game
1:47:32 hasBlackJack variable
1:49:38 isAlive variable
1:51:27 Practice boolean conditions
1:54:55 Add message variable
1:58:20 Link stylesheet
2:00:56 Add basic styling
2:05:19 Make start button work
2:11:13 Display message
2:13:48 Display sum
2:19:36 Display cards
2:21:34 New card button
2:25:16 Add to sum when newCard is clicked
2:28:36 Rename startGame function
2:30:52 Solving our cards problem w/ array
2:34:12 Arrays intro
2:39:30 Array indexes
2:43:50 Arrays w/ multiple data types
2:46:12 Adding & removing items from arrays
2:50:35 Creating cards array
2:51:43 Push new card to array
2:53:05 Counting
2:57:10 Loops
3:00:37 For loops & arrays
3:04:23 First array-based for loop
3:05:55 For loops, arrays, & DOM
3:08:55 Use loop to render cards
3:11:16 Avoid hard-coding values
3:12:51 Returning values
3:17:54 Use function to set card values
3:21:05 Generating random numbers w/ Math.random()
3:25:24 Math.random() * 6
3:27:11 Flooring number w/ Math.floor()
3:28:40 Create dice
3:30:23 Completing dice function
3:33:04 Make getRandomCard() work
3:36:00 getRandomNumber function
3:39:06 Assign values in startGame function
3:41:52 Card feature is broken
3:42:54 Logical AND operator
3:46:39 Logical operators
3:48:47 logical OR operator
3:51:52 Only trigger newCard() if you're allowed to
3:53:23 Object sneak peek
3:58:02 Objects
4:02:47 Create first object
4:06:08 Store player data
4:08:48 Methods on object
4:10:50 Recap
4:15:17 Objects & functions
4:17:21 if else
4:20:13 Loops & arrays
4:22:21 push, pop, unshift, shift challenge
4:25:50 Logical operators
4:27:50 Rock papers scissors
4:30:52 Sorting fruits

Build Chrome Extension
4:33:54 Build Chrome Extension
4:38:30 Add button & input tag
4:40:06 Style button & input tag
4:47:28 Make input button work w/ onclick
4:48:49 Refactor to addEventListener
4:51:11 addEventListener()
4:52:58 Refactoring
4:54:25 Create myLeads array & inputEl
4:56:49 Using let & const
5:00:11 Push to myLeads array
5:01:24 Push value from input field
5:03:56 Use for loop to log out leads
5:05:38 Create unordered list
5:07:39 Render leads in unordered list
5:11:22 How to render li elements w/ innerHTML
5:13:01 innerHTML
5:14:34 More innerHTML practice
5:16:26 Render li elements w/ innerHTML
5:17:37 Use createElement() & append() instead of innerHTML
5:21:16 Improving performance of our app
5:24:37 Create render function
5:26:40 Clear input field
5:28:47 Add a tag
5:35:53 Template strings
5:35:54 Write template string
5:36:28 Make template string more dynamic
5:37:12 Template strings on multiple lines
5:41:03 Refactor app to use template string
5:42:19 Style list
5:46:13 Preparing deployment
5:51:08 Deploying Chrome Extension
5:53:40 What is localStorage?
5:56:45 First localStorage
6:00:38 Storing arrays in localStorage
6:07:05 Save leads
6:09:36 Get leads
6:13:31 Truthy & falsy values
6:21:28 Guess expression: truthy or falsy?
6:23:52 Checking localStorage before rendering
6:27:33 Style delete button
6:30:52 Make delete button work
6:35:12 How function parameters can improve our code
6:41:09 Write function parameter
6:44:40 Functions w/ multiple params
6:47:54 Numbers as function params
6:49:40 Arguments vs Params
6:53:06 Arrays as params
6:55:02 Refactor renderLeads() to use parameter
6:56:46 Create tabBtn
7:00:07 Save tab url
7:02:46 Get current tab
7:07:09 Use Chrome API to get tab
7:13:32 Deploy final version
7:15:48 Recap
7:21:34 Practice
7:41:55 Outro

Laat meer zien
0 Comments sort Sorteer op

Volgende

Automatisch afspelen